ANBI

Wat is ANBI?
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Het Speeleiland Schiedam volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Het Speeleiland Schiedam, een aantal fiscale voordelen.

Onze gegevens
Stichting Het Speeleiland Schiedam
IBAN: NL40 RABO 0110 0860 90
Fiscaal nummer: 851731533
hetspeeleilandschiedam.nl

Onze doelstellingen
Het waarborgen van een aantrekkelijke en veilige speelvoorziening voor kinderen t/m 12 jaar uit de wijken West en Nieuwland te Schiedam.
Het waarborgen van de weerspiegeling van de diversiteit van de bevolkingssamenstelling van de wijken West en Nieuwland op Het Speeleiland.
Het bevorderen van een goede verstandshouding tussen kinderen van verschillende etnische afkomst.
Het bieden van een speelplek aan minder valide kinderen waar men rekening houdt met hun handicap en waar ze veilig kunnen spelen.
Het bieden van speelruimte aan scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om activiteiten op een veilige plek in de buitenlucht te organiseren.

Ons beloningsbeleid
De Stichting betaalt geen vrijwilligersvergoeding. Wel bieden wij onze vrijwilligers gratis cursussen, zoals EHBO en schminken. Daarnaast organiseren wij vrijwilligersbijeenkomsten en activiteiten voor teambuilding.
Ons beleid:

Zie Pedagogische uitganspunten

Zie Huisregels Speeleiland
Verder zijn richtlijnen voor het vrijwilligerswerk op Het Speeleiland opgesteld, worden individuele gesprekken gevoerd en zijn alle medewerkers in bezit van een VOG.
Ons verslag van de activiteiten:

Zie Jaarverslag 2020
Onze financiële verantwoording:

Ieder jaar wordt vanuit het kasboek en het bankboek een resultatenrekening opgesteld.
Dit overzicht met een begroting voor 2021 is altijd op te vragen.