Huisregels

Jaaa, wat mag wel?

⦁ Op Het Speeleiland mag je lekker spelen, klauteren en ravotten!
⦁ Koop daarvoor bij binnenkomst gelijk een dagkaartje of laat je abonnement zien.
⦁ We werken op Het Speeleiland alleen met vrijwilligers, daar mag je respect voor hebben.
⦁ Aan alle activiteiten op de speeltuin mag je (soms tegen betaling of met inschrijven) meedoen en je luistert naar de begeleiding.
⦁ Je mag ook eigen spelletjes meenemen en hiermee spelen op de speeltuin (zet wel je naam op je eigen speelgoed).
⦁ Alle speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar.
⦁ Je mag lekker eten en drinken in de speeltuin.
⦁ Je mag zelf limonade, ijs etc. kopen bij het winkeltje in het huisje van Het Speeleiland.
⦁ De fiets zet je in het daarvoor bestemde fietsenrek binnen de speeltuin.
⦁ De brommer mag buiten het eiland aan de daarvoor bestemde bogen worden bevestigd.
⦁ Afval mag je “voeren” aan de vuilnisbeer voor het huisje.
⦁ Iedereen ruimt zijn eigen rommel en spelmaterialen op.
⦁ Als je naar de wc moet dan is deze in het huisje te vinden; kleine kinderen graag onder begeleiding.
⦁ Alle bezoekers mogen gezellig met elkaar en met de vrijwillige medewerkers omgaan.

Nee, wat mag niet?

⦁ Je mag niet schelden of andere kinderen/bezoekers pesten, duwen, slaan of schoppen.
⦁ Je mag niet met zand gooien.
⦁ Op de glijbaan mag je glijden, ben je klaar stap er dan snel af en klim niet in de glijbaanbuis.
⦁ In de speeltuin mogen geen honden of andere huisdieren komen.
⦁ Roken is op het hele eiland verboden, u kunt roken bij de rookplek achter het huisje.
⦁ Alcohol en verdovende middelen zijn verboden op de speeltuin. Deze mogen niet gedronken of genuttigd worden.

huisregels

Overig, de Stichting:

⦁ De speelvoorziening is geen openbaar terrein. Je dient de aanwijzingen van het beheer altijd strikt op te volgen.
⦁ Tijdens een bezoek aan de speeltuin in schoolverband blijven de scholen verantwoordelijk en dienen altijd toezicht te houden op de kinderen en het gebruik van de speeltoestellen.
⦁ Ouders/verzorgers zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.
⦁ De Stichting Het Speeleiland kan niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging of bij het zoek raken van eigendommen.
⦁ Het bestuur van Het Speeleiland behoudt zich het recht Het Speeleiland gesloten te houden.
⦁ In alle andere gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur van Het Speeleiland.
⦁ Het niet naleven van bovenstaande huisregels kan leiden tot uitzetting van de speeltuin.