Financieel overzicht 2019

Baten Totalen
 • Verhuur eiland
€ 3.925,00
 • Kas
€ 9.173,00
 • Schenking/Donaties
€ 0,00
 • Subsidies
€ 4.998,00
 • te reserveren
€ 0,00
.
.
.
€ 18.096,00 totaal
Financieel overzicht 2019

Eindresultaat 2019

Uitgave Totalen
 • Inkoop winkel
€ 3.695,00
 • Vrijwilligers
€ 637,00
 • Bankkosten
€ 171,00
 • Onderhoud/vaste lasten
€ 7.152,00
 • Activiteiten
€ 1.229,00
 • Spaarrekening
€ 4.500,00
 • Administratie
€ 139,00
 • Nuso
€ 1.379,00
 • Inventaris
€ 463,00
.
€ 19.359,00 Totaal
.
.
 • Inkomsten
€ 18.096,00
 • Uitgave
€ 19.359,00