Entreeprijzen 2021

Entreeprijzen 2021 Gratis tot 3 jaar
⦁ €0,70 per kind per dag
⦁ Gratis voor donateurs (kindpas)

Donateurschap kind
⦁ Vanaf 3 jaar
⦁ €7,50 per kind per seizoen (Maart-Oktober)
⦁ Gratis toegang tot Het Speeleiland
⦁ Eigen bezoekerspas

Donateurschap kind (vakantiepas)
⦁ Vanaf 3 jaar
⦁ €5,- per kind per zomervakantie

Hoe wordt je donateur?
⦁ Inschrijfformulier volledig invullen
⦁ Pasfoto erbij
⦁ Inleveren bij een van de medewerkers
⦁ Pasje is of gelijk klaar of later ophalen (u wordt hierover geïnformeerd)

Entreeprijzen
in de zon
smart