Uittreksel Stichting

Inzien uittreksel – Stichting Het
Speeleiland Schiedam (55480225)
Kamer van Koophandel, 27 januari 2021 – 09:45
KvK-nummer           55480225
Rechtspersoon
RSIN                            851731533
Rechtsvorm              Stichting
Statutaire naam      Stichting Het Speeleiland Schiedam
Statutaire zetel        Schiedam
Bezoekadres            Dr Schaepmansingel 51, 3118XH Schiedam
Telefoonnummer   0104719704

Eerste inschrijving handelsregister
12-06-2012

Datum akte van oprichting 05-06-2012
Activiteiten SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk
Het waarborgen voor een aantrekkelijke en veilige speelvoorziening voor kinderen t/m 12 jaar uit de wijken Nieuwland en West te
Schiedam; het waarborgen voor de weerspiegeling van de diversiteit van de bevolkingssamenstelling van de wijken Nieuwland en West op het Speeleiland; bevordering van een goede verstandshouding
tussen kinderen van verschillende etnische afkomsten; mindervalide kinderen een plek bieden, waar men rekening houdt met hun handicap en waar ze veilig kunnen spelen; ruimte bieden aan scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om activiteiten op een veilige plek in de buitenlucht te organiseren.

Bestuurders

Naam Marlin, Anoralee Deyanira
Geboortedatum 18-04-1975
Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 21-03-2018) Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Aanvang (huidige) bevoegdheid
10-04-2019

Naam Blazer – Oosterman, Angelina Arendje
Geboortedatum 23-07-1967
Datum in functie 10-04-2019 (datum registratie: 14-02-2020) Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 27-01-2021 om 09.45 uur.