Inhoudelijk verslag wijkbudget 2020

We hebben het speelseizoen helaas niet feestelijk kunnen openen door de lockdown eind maart. We hebben in deze periode de adviezen van het RIVM, maar ook van Jantje Beton en NUSO goed gevolgd om te weten wat wel en niet mogelijk was.

Het bestuur heeft gezamenlijk nieuwe regels en richtlijnen opgesteld om toch open te kunnen. (zie bijlage 2: overzicht van de aanpassingen, spelregels eerste weken en stappenplan)

Ondertussen bracht de paashaas een bezoek aan het eiland om zich af te vragen waarom er geen kinderen waren. Dit filmpje kon op de facebookpagina worden bekeken.

Daarna hebben we een aantal corona-initiatieven genomen vanuit het eiland zoals een kaartenactie en buitenspeeltips. (zie bijlage 3)

Begin Juni konden we openen met veel beperkingen (geen winkel of toegang tot het huisje) In de loop van het seizoen waren versoepelingen gelukkig mogelijk.

speeleiland

In de zomervakantie is 3 weken lang een spetterend aanbod van activiteiten aangeboden i.s.m DOCK (zie bijlage 4;programma) ook in de andere vakantieweken hebben de vrijwilligers er weer iedere dag een feestje gemaakt voor de bezoekers.(zie bijlage 1; foto’s 2020) Evenementen als de seizoensopening, viering 25 jarig bestaan en teambuildingactiviteiten zijn voor dit jaar vervallen. Natuurlijk hebben we op unieke wijze de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.Bezoekers hebben positief gereageerd op de activiteiten die binnen alle richtlijnen georganiseerd konden worden. Een prima uitvalsbasis in een raar jaar.

Bijlage 1; foto impressie 2020

image3
image2
formulier donateurschap kind
tent
kerstman
paashaas
dock medewerker

Bijlage 3: Stappenplan

Overzicht aanpassingen corona-regels “het speeleiland”

Vanaf eerste opening: (dinsdag en donderdag 14:030-17:00 uur)
⦁ Zie spelregels eerste weken lockdown

Vanaf 30 juni: (dinsdag en donderdag, mogelijk ook zondag 14:30-17:00)
⦁ Winkel weer open
⦁ WC weer beschikbaar
⦁ Verhuur weer mogelijk

Vanaf 21 juli: (dinsdag, woensdag en donderdag en zondag) 12:00-17:00 uur)
⦁ Entree betalen (0,70 of voor 5 euro een zomervakantiepas)
⦁ Woensdag ook open
⦁ Extra vakantie-activiteiten

Dit alles natuurlijk binnen de gestelde richtlijnen!

Bijlage 1: spelregels

contact

Spelregels Het Speeleiland:

We gaan (bij mooi weer) open op:
Dinsdag 14:30-17:00 uur
Donderdag 14:30-17:00 uur

⦁ Uitsluitend voor huishoudens met kinderen t/m 12jaar om even een frisse neus te halen en wat gezonde beweging te krijgen.
⦁ Iedereen mag gratis naar binnen.
⦁ Per gezin mag 1 volwassen ouder mee de speeltuin in, maximaal 30 bezoekers.
⦁ Bij de ingang van de speeltuin moeten bezoekers hun handen verplicht desinfecteren.
⦁ Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. (ook de werknemers)
⦁ Ziek of zieke huisgenoot, blijf dan allemaal thuis (ook kuchen, hoesten en/of verkouden).
⦁ Volwassenen, uitsluitend als toezicht en hulp. Geen actieve deelname om te spelen.
⦁ Er is geen verkoop van consumpties.
⦁ Het waterelement blijft buiten gebruik, fietsjes beperkt aanwezig.
⦁ Speelmaterialen, zoals een schep of emmertje …. neem het zelf mee van huis.
⦁ Maximaal een uur spelen, dan kunnen er meer mensen even van de dag genieten.
⦁ Het toilet blijft gesloten.
⦁ We houden het eiland zo schoon mogelijk.
⦁ Er worden geen kinderfeestjes gehouden en de verhuur op zaterdag vervalt.
⦁ Er zijn geen georganiseerde activiteiten.

Stappenplan uitvoer nieuwe spelregels:

⦁ We verwachten weerstand van ouders, hierop goed inspelen door:

⦁ Vast een medewerker bij de ingang
⦁ Regels goed zichtbaar bij entree
⦁ Ook flyers om te overhandigen
⦁ Bespreking, inwerken medewerkers op nieuwe spelregels

⦁ We beschermen onze medewerkers goed:

⦁ Kwetsbaren groepen gaan (nog) niet aan de slag
⦁ Alle medewerkers kiezen zelf of ze willen starten
⦁ Er zijn beschermende middelen voor de medewerkers:
⦁ Hesjes met 1,5 meter afstand houden
⦁ Handschoenen
⦁ Handgel
⦁ Mondkapje
⦁ Richtlijnen worden goed gecommuniceerd; medewerkers kunnen altijd terecht met vragen, zorgen en/of opmerkingen.
⦁ Onderling is opnieuw een groepsapp gestart, zodat ervaringen etc.. kunnen worden gedeeld

⦁ We houden alles schoon:

-bezoekers en medewerkers zijn verplicht handen te reinigen bij binnenkomst. Hiervoor is een tafel, zuil ingericht met alle benodigdheden (gel, doekjes, vuilnisbak)
-Tafeltjes worden bij iedere wisseling van bezoekers schoongemaakt.
-Er staan maar 2 fietsjes buiten , deze reinigen we om het uur (= 2 keer per dag)
-Daar waar nodig reinigen we contactopvlakken (bv hekje brug)

⦁ We zorgen voor duidelijkheid door:

-aangegeven wachtplekken, looproutes (1,5 meter afstand)
-registratie bezoekers (bijhouden maximaal aantal inclusief medewerkers)
-aangepast terras, beperkt aantal zitplekken (1,5 meter afstand)
-aangepaste rookplek (1 persoon i.p.v. 2)

⦁ We houden het haalbaar en veilig door:

-Geen opening op woensdag en zondag i.v.m. verwachtte drukte op deze dagen
-Dinsdag en Donderdag qua bezetting en uren geschikt (1 wissel na een uur)
-optie startdatum: dinsdag 16 juni
-Geen entree of betalingen
-Volgen van ervaringen andere speeltuinen, doorvoeren wijzigingen waar nodig
-Afstemming gemeente en DOCK
-Maatwerk op eigen situatie speeltuin, wijk, doelgroep en medewerkers

Bijlage 3:

BUITENSPEELTIPS SPEELEILAND

contact

Doelgroep: Kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) ± 4 t/m 12 jaar.

Frequentie: Wekelijks vanaf 20 april.
Vervolg tot opening speeleiland

isabel eiland
Verloop: Met 2 vaste medewerkers van het eiland allerlei spelvormen uitleggen aan de doelgroep, zodat ze dit thuis en op straat kunnen spelen. Alle spelvormen kunnen op 1,5 meter van elkaar gespeeld worden. Tevens tips hoe te komen aan de benodigde materialen. Ook de richtlijnen over buitenspelen worden telkens herhaald.
20 april: Hinkelen
26 april: Jeux des Boules
6 mei: Flessenvoetbal
15 mei: Blikgooien
25 mei: Knikkeren
2 juni: Badminton
patrice facebook

Bereik:         Het eerste filmpje werd 357 keer bekeken, net als de vervolgfilmpjes een mooi aantal.
Ouders vonden het leuk weer eens “ouderwetse” spelletjes terug te zien komen. Meerdere positieve reacties op facebook en op straat terug gehoord tijdens de ambulante rondes.

Bijlage:      geen, maar zie Facebook “Het Speeleiland Schiedam” voor alle buitenspeelfilmpjes die zijn gedeeld.

contact

KAARTENACTIE SPEELEILAND

Doelgroep:    Alle kinderen (gezinnen) die in 2019 een seizoen pas hebben aangeschaft voor Het Speeleiland.

Frequentie:    eenmalig

Doel:    Als stichting laten weten dat we de leden niet vergeten zijn. Aandacht vragen voor de facebooksite, waar we actuele informatie maar ook leuke links en wekelijkse buitenspeelfilmpjes plaatsen. Motiveren contact op afstand met familie, vriendjes of buren.

image13

Verloop: De kinderen krijgen via de post een envelop met een postkaart die ze in kunnen kleuren om vervolgens te posten bij buren, familie of vriendjes die ze in deze periode zo missen. Er is als eerste een aankondigingsfilmpje met muziek geplaatst op de site. De reacties waren heel positief. De kinderen vonden het leuk “echte post” te krijgen. Ook oma’s gehoord die het kaartje in de bus kregen van hun kleinkind en dat fijn vonden. Het aantal views op de facebooksite is meer geworden.

Bereik: We hebben 71 leden benaderd. Voor gezinnen met meerdere inschreven kinderen zijn extra kaarten in de envelop gedaan. De kinderen wonen met name in de wijken Nieuwland en West.

Bijlage 4; programma zomervakantie (eerste 3 weken)

zomerprogramma